„IZAĐI IZ SOBE – FRUSTRIRA ME TVOJA POJAVA“ – rana faza puberteta

Pre par godina, kada se prisustvo puberteta u našoj kući osećalo u naznakama, moj sin je ležerno izgovorio pomenutu rečenicu. Dok se ona kotrljala po sobi i mojoj glavi, ja poslušno odložih tek ispeglani veš i postupih po naređenju. Razmišljala sam o izostanku reakcije i neverovatnoj lakoći sa kojom sam to učinila. Shvatila sam da je u njoj bila sažeta suština mog osećaja koji me je često pratio tokom odrastanja.

Ovih dana pebertet je prisutan u našoj kući u punom pojavnom obliku. Vrata su po pravilu zatvorena, a ako i nisu, zatvaraju se dovoljno glasno da i komšije mogu biti svedoci tog čina, a kada i narušim tu harmoniju hormona i igrica – čujem samo: „Izađi“.

I izađem, ali reakcije ne izostaju: pričam, razumem, podržavam, bodrim, kažnjavam, tešim, grešim….. A on traje i tek će da traje.

Advertisements